Kärlkirurgi

Vi representerar följande leverantörer inom kärlkirurgi

Terumo Aortic, tidigare Vascutek, producerar grafter för hjärt och kärl-kirurgi. Tillerkning sker i Skottland och USA.

Terumo Aortic har även köpt upp Bolton Medical och utökade därmed portföljen till att nu, förutom grafter avseende öppen kirurgi, även innehålla:

EVAR/FEVAR (Anaconda, Treo) och TEVAR (Relay)

PuraStat, Japan, är en helt ny typ av hemostatikum utvecklat på Amerikanska MiT universitetet.

PuraStat är uppbyggt av aminosyror som vid pH-förändring aktiveras och bildar en extracellulär matris, vilken effektivt stoppar bl.a. sivande blödningar.

PuraStat är transparent och 100% syntetiskt. Produkten långtidsförvaras i kylskåp och kräver ej blandning eller upptining innan användning.

Italienska Angiodroid tillverkar en CO2 injektor används som substitut men också komplement till traditionell Jod-kontrast vid t.ex. Angiografi.

CO2 är mer flyktigt än Jod och kan lättare tränga in i vissa typer av kärl. Många kliniker använder Angiodroid om patienten lider av t.ex. njursvikt.

Angiodroid fungerar mycket bra vid t.ex. EVAR, ATK och BTK.

Hagmed är en leverantör av Embolektimokatetrar (Fogerty Catheters).

Hagmed producerar även en mängd andra produkter för PTA och PTCA.

REBOA-kateter 7Fr från Japanska Tokai.

Produkten levereras med guidewire.

Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: +46 8 756 71 10
Epost:  info@octopusmedical.se
Adress: Box 3035, 183 03 Täby

Om oss

Octopus Limedic arbetar med försäljning av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till sjukhus i Sverige, Norge och Danmark.
Mer om oss.