Produktområden

Kardiologi

Inom kardiologi representerar vi Biotronik, Vasomedical och Finapres Medical Systems med inrikting på diagnostik, behandling och övervakning av kardiovaskulära sjukdomar, vilket säkerställer tillgång till avancerad och innovativ medicinsk teknik som stödjer klinisk personal i deras arbete med att förbättra patientresultat inom kardiologi. 

Biotronic logo

Pionjärerna inom hjärtteknologi

Biotronik verkar inom det kardiovaskulära området och grundades 1963, med huvudsäte i Berlin, Tyskland, samt Lake Oswego, USA.

Biotronik är en av världens ledande leverantörer av produkter för hjärta och kärl och är globalt sett en av de tre största leverantörerna av pacemakers.

Biotronik har över 2 200 anställda och är verksamt i mer än 70 länder och erbjuder ett komplett produktsortiment som omfattar pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), elektrofysiologi (EP) och interventionell kardiologi (IV).

Biotronik är den enda leverantören på marknaden som möjliggör trådlös övervakning av pacemakers och ICD via GSM-nätet.

Home Monitoring ger den behandlande läkaren full kontroll över sina patienter genom telemedicin.

MER INFO

Behandling av refraktär angina och hjärtsvikt

Vaso Corporation (tidigare Vasomedical Inc.) är ett medicintekniskt företag med erfarenhet och expertis som spänner över olika produkt- och tjänstekategorier, inklusive icke-invasiv övervakning och terapeutiska enheter, diagnostisk bildutrustning samt informationsteknologi för företag och kliniska kunder.

Vasomedical EECP® – Enhanced External CounterPulsation för behandling av refraktär angina och hjärtsvikt. En ny behandlingsmetod som erhöll CE-godkännande från USA år 2001.

Behandlingen har funnits i USA sedan 1989 men utvecklades redan under 1950-talet.

Behandlingen innebär att man fäster en serie manschetter runt patientens vader, stuss och lår. Manschetterna fylls och töms med luft i takt med hjärtats cykel och ökar på så sätt perfusionen under diastole.

Patienten behandlas en timme om dagen i 35 dagar. I en randomiserad studie och flera registerstudier har man observerat ökad livskvalitet för cirka 75-80 % av patienterna.

Positiva effekter har även noterats på Thallium scintigrafi, PET, RPST samt tillväxtfaktorer och neurohormonella markörer.

MER INFO

Framtidens blodtrycksmätning

Finapres Medical Systems är det ledande företaget inom kontinuerlig icke-invasiv blodtrycksmätning, autonomisk testning och hemodynamik!

Finapres® NOVA är den senaste innovativa utrustningen för kontinuerlig blodtrycksmätning med enbart en fingerkuff.

Man kan till exempel bygga ut systemet för fjärrstyrning från en annan dator samt skapa ett anpassat program för indikationer specifikt för klinikens patienter.

MER INFO