Kardiologi

Vi representerar följande företag inom område kardiologi

Pacemaker, ICE, CRT-D, Loop-recorder.

Biotronik verkar inom det kardiovaskulära området. Företaget grundades 1963 och har sitt huvudsäte i Berlin, Tyskland och Lake Oswego, USA. Biotronik är en av världens ledande leverantör av produkter inom hjärta kärl och globalt sett en av de tre största leverantörerna av pacemakers. Biotronik har över 2200 anställda och är verksamt i mer är 70 länder. Biotronik erbjuder marknaden ett komplett produktsortiment omfattande pacemakers, implanterbara defibrillatorer (ICD), elektrofysiologi (EP) och interventionell kardiologi (VI). Biotronik möjliggör som enda leverantör på marknaden trådlös övervakning av pacemaker och ICD via GSM nätet. Home Monitoring ger den behandlande läkaren full kontroll över sina patienter via telemedicin.
Artikel i Expressen om GSM-övervakat hjärta ››

Vasomedical EECP® – Enhanced External CounterPulsation för behandling av refraktär angina och hjärtsvikt. En ny behandlingsmetod som fick CE godkännande från USA 2001. Leverantörer är Vasomedical Inc. Behandlingen har funnits i USA sedan 1989 men utvecklades redan på 50-talet. Behandlingen går ut på att man fäster en serie manschetter runt patientens vader stuss och lår. Manschetterna fylles och tömmes med luft i takt med hjärtats cykel och ökar på så sätt perfusionen under diastole. Patienten behandlas 1 h om dagen i 35 dagar. Man har i en randomiserad studie och ett flertal registerstudier sett ökad livskvailté (för ca 75-80 % av patienterna). Man har sett positiva effekter på Thallium scint, PET, RPST samt tillväxtfaktorer och neurohormonella markörer.
EECP Therapy Bibliography (Engelska)
Information om EECP från Karolinska

Det ledande företaget för kontinuerlig non-invasiv blodtrycks mätning, autonimisk test och hemodynamik! Finapres® NOVA är den senaste innovativa utrustningen för kontinuerlig blodtrycksmätning med hjälp av endast en finger cuff. Man kan t.ex bygga ut systemet för fjärrstyrning från en annan dator för samt göra ett indikations anpassat program för klinikens patienter

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: +46 8 756 71 10
Epost:  info@octopusmedical.se
Adress: Box 3035, 183 03 Täby

Om oss

Octopus Limedic arbetar med försäljning av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till sjukhus i Sverige, Norge och Danmark.
Mer om oss.