EECP-behandling av refraktär angina

EECP är en behandling som syftar till att minska kärlkramp, öka välbefinnande och ge en ökad möjlighet till en aktiv livsstil för patienter med behandlingsresistent kärlkramp.
Läs mer om EECP behandling på Karolinska Universitetssjukhuset här

Vasomedical EECP® – Enhanced External CounterPulsation för behandling av refraktär angina och hjärtsvikt. En ny behandlingsmetod som fick CE godkännande från USA 2001. Leverantörer är Vasomedical Inc. Behandlingen har funnits i USA sedan 1989 men utvecklades redan på 50-talet.

Behandlingen går ut på att man fäster en serie manschetter runt patientens vader stuss och lår. Manschetterna fylles och tömmes med luft i takt med hjärtats cykel och ökar på så sätt perfusionen under diastole. Patienten behandlas 1 h om dagen i 35 dagar. Man har i en randomiserad studie och ett flertal registerstudier sett ökad livskvailté (för ca 75-80 % av patienterna). Man har sett positiva effekter på Thallium scint, PET, RPST samt tillväxtfaktorer och neurohormonella markörer.

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: +46 8 756 71 10
Epost:  info@octopusmedical.se
Adress: Box 3035, 183 03 Täby

Om oss

Octopus Limedic arbetar med försäljning av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till sjukhus i Sverige, Norge och Danmark.
Mer om oss.