Förmaksflimmer TT-Maze

Förmaksflimmer/Atrial Fibrillation/Afib/AF är ett relativt vanligdiagnos, speciellt hos den den äldre befolkningen. AFib delas generellt in i tre olika kategorier beroende på hur allvarligt det är. Se nedan.

TT-Maze riktar sig till patienter med mer allvarligt och svårbehandlat förmaksflimmer, ofta persistent eller long-standing persistent.

Behandlingen erbjuds just nu av Lund och Örebro Universitetssjukhus. “TT” står för “Totally Thoracoscopic”, vilket innebär att kirurgen, m.h.a. en kamera, för in nödvändiga verktyg mellan revbenen på patienten för att sedan utföra operationen utanpå hjärtat men inne i bröstkorgen.

Gemensamt för TT-Maze patienterna är ofta att tidigare kateterburen teknik misslyckats.

Nedan kan du se en video från Lunds Universitetssjukhus gällande TT-Maze samt en till video publicerad av företaget AtriCure. Den senare går mer igenom i detalj hur själva ingreppet utförs.

Läs mer om Atricures behandlingar här https://www.atricure.com/patients-caregivers/atrial-fibrillation/importance-of-treatment/how-to-find-treatment

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: +46 8 756 71 10
Epost:  info@octopusmedical.se
Adress: Box 3035, 183 03 Täby

Om oss

Octopus Limedic arbetar med försäljning av högkvalitativ medicinteknisk utrustning till sjukhus i Sverige, Norge och Danmark.
Mer om oss.